ภาพกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience (ICBS) Center’s Steering Committee)
 
ที่มา : www.facebook.com/icbs.mu