REDCap IRB Template

ฉบับภาษาไทย
ข้อมูลที่ได้จากโครงการ จะถูกเก็บ และ บริหารจัดการผ่านระบบ REDCap (Research Electronic Data Capture) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการผ่านเวปบราวเซอร์ที่มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ รองรับการเก็บข้อมูลการวิจัย ผ่านฟอร์มการเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกได้ทันที (real-time data entry validation) REDCap ยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจออนไลน์ ทีมนักวิจัยสามารถสร้างและออกแบบแบบสอบถามได้ในเว็บบราวเซอร์ อีกทั้งดึงดูดผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ระบบตอบโต้กับผู้ใช้หลายรูปแบบ  ข้อมูลของแต่ละโครงการวิจัยใน REDCap จะมีการสร้างพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) สำหรับแต่ละโครงการ และมีกระบวนการจัดทำเอกสารอธิบายในตัว (Self documenting process)  ซึ่งการการวางแผน พัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง จะนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี สำหรับการศึกษาในแต่ละโครงการวิจัย โดยได้รับคำแนะนำจากทีมงานกลุ่มภาระกิจด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience, ICBS)
เพื่อความปลอดภัย ของการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายของ REDCap เช่น การป้อนข้อมูล การส่งแบบสำรวจ และการค้นเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสด้วย Secure Sockets Layer (SSL) และถูกเก็บในฮาร์ดดิสในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีการเข้ารหัสเก็บข้อมูล (data encryption) และมีการสำรองข้อมูลทุกวัน ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ต้องได้รับอนุญาติ และ มีการยืนยันตัวบุคคลผ่านทาง ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) และ มีการระบุตัวบุคคลสองขั้นตอน (2-factor authentication) นอกจากนั้น REDCap ยังมีการเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ (audit trail) และ มีระบบป้องการการระบุตัวบุคคล​ (de-identify) สำหรับข้อมูลที่จะนำออกจากระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติในโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, SAS, STATA, หรือ R/S-plus
ระบบ REDCap ของมหาวิทยาลัยมหิดล ถูกติดตั้งอยู่ใน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล และดำเนินการดูแลฐานข้อมูลโดยทีมงานของกลุ่มภาระกิจด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ห้อง ๒๒๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลขที่ ๙๙๙ ถนน พุทธมณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
ระบบ REDCap ถูกพัฒนาขึ้นจาก Vanderbilt University [1] และได้รับการพัฒนาต่อโดยภาคีสมาชิกจากหลายสาบันรวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย [2]
English version
Study data will be collected and managed using REDCap (Research Electronic Data Capture). REDCap[1] is a web application with a secured connection for research data capture. REDCap provides user-friendly web-based case report forms, real-time data entry validation (e.g. for data types and range checks). REDCap also provides a powerful tool for building and managing online surveys. The research team can create and design surveys in a web browser and engage potential respondents using a variety of notification methods. REDCap data collection projects rely on a thorough study-specific data dictionary defined in an iterative self-documenting process by all members of the research team with a guidance from Integrative Computational BioScience Center. The iterative development and testing process results in a well-planned data collection strategy for individual studies. REDCap provides a secure, web-based application that is flexible enough to be used for a variety of types of research, provide an intuitive interface for users to enter data and have real time validation rules at the time of entry.
To provide data security, network transmissions (data entry, survey submission, web browsing, etc.) in REDCap are protected via Secure Sockets Layer (SSL) encryption. Stored data on hard disk drives within the servers are encrypted and backed up daily. User authentication is performed with unique username and password. For added security, 2-factor authentication is implemented. In addition, REDCap provides audit trails and a de-identified data export mechanism to common statistical packages (SPSS, SAS, Stata, R/S-Plus). Physical computer servers are located at Mahidol University data center, and manage by a support team from ICBS located at the Office of the President, Mahidol University Room 222, 999 Phuttamonthon-4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand.
REDCap was initially developed by Vanderbilt University [1], and has been continuously developed by a multi-institutional consortium including Mahidol University [2].
Reference
[1] Paul A. Harris, Robert Taylor, Robert Thielke, Jonathon Payne, Nathaniel Gonzalez, Jose G. Conde, Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81.
[2] REDCap Platform at Mahidol University is accessible at https://redcap.icbs.mahidol.ac.th
บันทึกการปรับปรุง
ฉบับที่ ๑ — ๒๐​ มิถุนายน ๒๕๕๙